Nieuwsbrief Augustus 2011

Ruiperiode De laatste week is er verschuiving merkbaar in de mail die me bereikt in de richting van vragen met betrekking tot de ruiperiode. Daarnaast geven meerdere liefhebbers aan een begin te willen maken met de natuurlijke aanpak in de herfstperiode. Met als vraag hoe dit het beste aan te pakken. Eigenlijk niet zo vreemd allemaal bezien vanuit de professionalisering van de duivensport. De tijd dat we met halve maatregelen nog kop kon vliegen begint toch meer en meer achter ons te liggen. Ik weet wel, iedereen kent wel een liefhebber ‘die niets aan zijn duiven doet, zo wordt gezegd en desondanks speelt de betreffende liefhebber toch altijd kop’. Die verhalen blijven we horen en het zou zo maar kunnen. Meestal is het hele verhaal dan wel dat de betreffende liefhebber door een strenge tot zeer strenge selectie een sterke stam duiven heeft opgebouwd. Duiven met een goed afweerapparaat. En selectie is en blijft het beste medicijn. Daar kunnen en natuurlijke aanpak en de medicijnpot niet tegen op. Selecteren is de komende tijd dan ook belangrijk voor iedere liefhebber. Bij de duiven die we over willen houden is het hebben van een goed verenkleed ook van groot belang. Daarom is het verstandig in de ruiperiode de nodige aandacht te besteden aan de verzorging van de duiven. Misschien is het wel eens goed om te overwegen in deze periode extra aandacht te besteden aan een goede natuurlijke aanpak. Daarbij kan men gebruik maken van ons basisysteem, maar het is natuurlijk niet de enige mogelijkheid. Er zijn genoeg alternatieven. Waar het alleen maar om gaat is dat er een goede basis wordt gelegd voor een goed verenkleed en dat daarbij de algehele weerstand wordt ondersteund. Welke weg die men daarvoor kiest is voor iedereen persoonlijk. Wil men het met Bony producten doen dan kan men uitgaan van het Basissysteem wat aangevuld wordt met kruidenthee, Bonichol en ruivitamine. Wij adviseren voor de herfstperiode de duiven een week lang kruidenthee te verstrekken om het lichaam te helpen ont-slakken. Er zijn meerdere varianten met in grote lijnen overeenkomstige samenstelling. Onze kruidenthee bevat 22 kruiden. Daarnaast is het gebruik van Sedochol. Biochol of Bonychol aan te raden. Deze producten bevatten stoffen die de lever ondersteunen in een periode waarin de lever een zware taak heeft, namelijk het bijdragen aan de vervanging van het verenkleed. Belangrijk hierbij zijn de aanwezigheid van onder andere voldoende Biotine, B vitamines en zwavelhoudende aminozuren. In de rui is het aanbod van eiwit van hoge kwaliteit belangrijk. Rui vitamine bevatten naast de B-vitamines ook Methionine en Lysine Als rode draad bij de natuurlijke aanpak van Bony kan het Basissysteem gezien worden. Dit bestaat uit Bony SGR welke in de rui en winterperiode slechts 1-2 x per week gegeven hoeft te worden. Midweeks adviseren we Nucleovit samen met Basiskern en BMT over het voer te doen. Heeft men het idee dat de duiven wat extra’s kunnen verdragen dan kan men dit twee dagen in de week doen. Bony mineral adviseren we in de nazomer, herfst en winterperiode een maal per week. Een goede mineralenmix completeert deze basisaanpak. Op deze manier moet men de duiven gezond kunnen houden. Het is en blijft belangrijk de duiven, voordat men de herfstperiode in gaat, te laten onderzoeken op de aanwezigheid van Trichomoniasis, Coccidiose en wormen. En neemt men zichzelf serieus dan doet men er goed aan een mengmonster van mest van ca 5 dagen te laten onderzoeken op de aanwezigheid van Paratyfus. De herfst is de periode waarin deze ziekte zich het makkelijkst en meeste manifesteren kan. Al was het alleen maar door de ‘aanslag’ die de rui op het gestel van de duiven pleegt. Ik kreeg deze week ook vragen hoe verder te gaan na de ruiperiode voor de kweek. Als we uitgaan van het basissysteem kan dit ook in die periode gegeven worden. In de kweekperiode wordt dan gezorgd dat de duiven rijkelijk de beschikking blijven houden over Nucleotiden (Nucleovit) en Omega 3 vetzuren (kweekolie) Na de kweekperiode dan weer terugschakelen op het basissysteem. Veel liefhebbers maken inmiddels melding dat deze aanpak het gebruik van medicamenten tot een minimum kan doen beperken. En daar is het uiteindelijk allemaal om begonnen. Voorbehoedend handelen waardoor geen gaten in de weerstand meer hoeven worden opgevangen door het geven van medicijnen. Kortom pro-actief handelen. En daarbij zien de duiven er nog beter uit ook.