Het Paramyxo virus

Paramyxovirus

Dat het paramyxovirus draainekken en waterdunne uitwerpselen kan veroorzaken weet iedere duivenliefhebber. Toch lijken de zenuwverschijnselen momenteel minder opvallend en ze verdwijnen doorgaans ook weer snel. Vaak al na een week. Het vele plassen en vele drinken dat de duiven doen ten gevolge van de besmetting, waardoor de bekende waterige mest ontstaat, kan wel 6 tot 8 weken aanhouden.

Ongeveer tweederde van de duiven kan geheel van de zenuwsymptomen herstellen zonder verdere gevolgen voor de vliegprestaties. De laatste jaren verliepen een aantal uitbraken van paramyxovirose bij de duiven ernstiger. Bij dergelijke uitbraken werd ook meer sterfte gezien en vermagerden de duiven ook meer. Vaak werd dan aan paratyfus gedacht en soms werd dit dan ook vastgesteld terwijl paramyxo op de achtergrond dan ook een belangrijke rol speelde.

In geval van een besmetting, mag de drinkwateropname onder geen beding worden beperkt. Indien men aangetaste dieren wil behandelen kan men deze het beste isoleren. Ter preventie van complicaties kan men de dieren dan een Marbocap geven en Bony Bolectrol Plus in het drinkwater. Door de consequente enting van de duiven tegen paramyxo zien we de ziekte nog maar sporadisch.