Stukjes en weetjes

Nu het jaar weer ten einde loopt merk ik dat heel wat onderwerpen zijn blijven liggen. Onderwerpen waar je een heel artikel aan kunt wijden. Maar er zijn ook weetjes en vanzelfsprekendheden over zaken die, zoals ik op de beurzen en in de mails die ik krijg, niet voor iedereen echter vanzelfsprekend en bekend zijn. Ik zie op internet op medisch gebied vaak een aantal stellingen langskomen, op fora bijvoorbeeld, waarvan ik, zacht gezegd, denk dat ze niet conform de gangbare waarheid en inzichten zijn.

Richten we ons op de kweekperiode dan zijn er een aantal tips te geven.

Van oudsher wordt tarwekiemolie gebruikt tijdens de kweekperiode vanwege het hoge gehalte vitamine E. Vitamine E is in de natuur in een aantal verschillende vormen beschikbaar. We moeten er voor waken dat we niet kiezen voor een preparaat waarin slechts een van de bestaande vitamine E vormen aanwezig is.

Preventief of curatief?

Onlangs was ik bij een liefhebber op bezoek. Er stond een oude afspraak die steeds weer uitgesteld was geworden. We wisselden van gedachten over diverse zaken die in de duivensport spelen. Uiteindelijk kwam het gesprek ook op de ‘begeleiding van de veearts'.

Ik hoor het nog wel vaker dat liefhebbers tegen me zeggen dat ze eigenlijk nooit naar de veearts gaan, maar dat helemaal te zonder ook eigenlijk nauwelijks nog kan.