Evaluatie 2

In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding van een ogenschijnlijk onschuldige bacterie bij duiven, die in de praktijk in verband gebracht kan worden met een gebrekkige vorm van de duiven. Zoals ik toen al aangaf viel het op dat de duiven die deze bacterie in ruime mate bij zich dragen slechts matig presteren tijdens de vluchten. We hebben de afgelopen maanden deze inventarisatie verder doorgezet, en vonden deze bacterie dus niet bij de hokken die dit seizoen goed tot zeer goed presteerden.

Op de een of andere manier heeft deze bacterie dus met de vorm van de duiven te maken ook al kan hij niet direct in verband gebracht worden met duidelijke ziekte symptomen bij de postduiven.

 

Evaluatie

Ieder jaar is er wel iets wat een  jaar bijzonder maakt. Zo kunnen we wel stellen dat dit jaar door zijn lange natte en koude periode in het voorjaar en begin van de zomer, gevolgd door de eerste hittegolf sinds 2006, wat de weersomstandigheden tijdens de vluchten betreft, met recht uitzonderlijk genoemd mag worden. Zeker tijdens de warmteperiode waren de omstandigheden voor de duiven tijdens de vluchten hard te noemen. Er waren dan ook behoorlijk wat verliezen te incasseren op veel plaatsen. De vluchten met de jongen waren zowel in Duitsland, Nederland als België vaak rampzalig als we kijken naar de grote verliezen Maar niet alleen tijdens die warmteperiode waren er meer verliezen dan normaal, ook bij de ervaren oude, en ingevlogen duiven. Ook in de maanden daaraan voorafgaand viel dit al op. In eerste instantie ben je geneigd dat af te doen als toeval. En natuurlijk kan toeval een grote rol spelen. Maar ook vele andere oorzaken werden door liefhebbers en anderen aangedragen als oorzaak, zoals landbouwgif, straling, verduistering bij de jongen, oostenwind bij heldere hemel, onvoldoende ervaring en natuurlijk ziekte.