Circo Virus

Circo-virus


Circo-virussen worden pas sinds de laatste jaren in Europa bij duiven beschreven. De ziekte komt alleen voor bij jonge duiven van zes weken tot een jaar oud. De leeftijd tot vier maanden blijkt het gevoeligste te zijn.

Er is geen seizoensgebondenheid zoals bij bijvoorbeeld de klassieke adenovirose.

De sterfte bij nestjongen en pas gespeende jongen tot 8 weken oud kan oplopen tot 100. Soms is de sterfte echter minimaal en treedt deze op na drie tot vier dagen na het begin van de ziekteverschijnselen.

Het staat vast dat het circovirus zeer frequent voorkomt bij jonge duiven. Hoe de besmetting precies verloopt is niet bekend. Mogelijk is er een besmetting via de mest. Bijvoorbeeld in de reismanden. Gedacht wordt dat het virus de weerstand onderdrukt (imunosuppressie). Dit is echter nog niet bewezen. Veelal wordt dit virus aangetoond bij aanwezige andere ziekten. Het is dan ook de vraag of de gevonden afwijkingen bij sectie toe te wijzen zijn aan het virus of aan de begeleidende ziekten.Vaak zijn de begeleidende ziektes verantwoordelijk voor de sterfte. Waarschijnlijk kan de ziekte in verband worden gebracht met een slechte algemene conditie van de duiven en sterfte bij nestjongen. Dit komt omdat de virusvermeerdering plaats vindt in de organen van het afweerapparaat.Het resultaat is dat de afweer tekort gaat schieten en er bijvoorbeeld geen goede reacties op entingen volgt. Mogelijk dat veel jongen de besmetting symptoomloos doormaken. Als de infectie op latere leeftijd plaatsvindt dan zijn de gevolgen van de besmetting beperkt.

Bij sectie wordt vaak alleen maar een bleke of gezwollen milt gevonden, half vloeibare groene ontlasting en een groenverkleurde maaginhoud. In de bursa van Fabricius worden insluitlichaampjes gevonden.

De diagnosestelling vindt plaats aan de hand van het histologisch aantonen van insluitlichaampjes in de Bursa. Virusisolatie wordt nog niet uitgevoerd. In verband met de aantasting van het afweerorgaan kan het van belang zijn de afweer van de oudere dieren zo hoog mogelijk te houden. Bony SGR draagt bij aan een verhoging van de algehele weerstand. 5 ml per liter drinkwater. Enkele dagen per week.